کار در کنار یک آژانس دیجیتال – قسمت 1

اگر در حال حاضر یک مجله الکترونیکی منتشر می کنید ، ممکن است بخواهید جایگزین کردن آن با یک وبلاگ که به طور منظم منتشر می شود ، باشید. با استفاده از وبلاگ خود برای انتشار مطالب مجله مزاحمت ایجاد کنید ، و راحت تر یافتن زمان آن زمان برقراری ارتباط با لیست مشترکان است […]